PAR FUTBOLA SKOLU

JFC Viola ir organizācija, kura ir atjaunojusi savu darbību bērnu futbolā pēc ilgstoša pārtraukuma ar mērķi piedāvāt bērniem nodarboties ar futbolu kvalitatīvi augstvērtīgos apstākļos, pielietojot mūsdienīgu pieeju un metodes.
Mūsu mērķis ir izveidot uz audzēkņa attīstību orientētu apmācības procesu, ieviest modernās metodikas jauno spēlētāju sagatavošanā un pilnvērtīgā kompleksā attīstīšanā, kā no sportiskā, tā arī no pedagoģiskā viedokļa.


Gribam radīt draudzīgu un pozitīvu vidi, kur ne tikai audzēknis, bet arī viņa ģimene ir aktīvi iesaistīta sportiskās aktivitātēs un savstarpējā socializācijā, izkopjot vērtības, kuras dos iespēju audzēkņiem attīstīties par pilnvērtīgām personībām nākotnē.

 

Uz audzēkņa sportisko un personības attīstību orientēts apmācības process:

* personības izaugsmes attīstīšana

* vispārējā fiziskā attīstīšana

* futbola talanta attīstīšana


Pilnvērtīga audzēkņu fizisko īpašību attīstīšana, balstīta uz bērna attīstības vecumposmu vajadzībām, ievērojot apmācības sensitīvos periodus.


Pozitīva apmācības vide ar audzēkni iedvesmojošu un atbalstošu treneru attieksmi.


Attīstīt bērnā vēlmi mācīties, apgūt jaunas iemaņas caur drošu vidi un veicināt spēju bērnam pieņemt patstāvīgus lēmumus apmācības un sacensību procesā.


Uz audzēkņa apmācību, spēles komponentu apguvi un jautru, pozitīvu vidi balstīts sacensību process.


Veselīga un fiziski daudzpusīgi attīstīta audzēkņa sagatavošana caur multisporta treniņprocesa izmantošanu sākotnējā apmācības periodā (5-9 gadu vecumā) un izvairīšanās no izteiktas agrīnās specializācijas.
Katra bērna pilnvērtīga iesaiste treniņu un sacensību procesā, individualizējot procesu atbilstoši bērna spēju līmenim, kur vien tas ir iespējams un nepieciešams.


Radīt sportiski izaicinošu, bet draudzīgu vidi audzēkņa spēju maksimālai attīstībai.


Radīt audzēkņos patiesu aizrautību pret futbolu un veicināt interesi par nemitīgu pašattīstību.


Pozitīvas sadarbības izveide ar bērnu vecākiem, savstarpējā sadarbībā izveidojot priekšnosacījumus harmoniskai un pilnvērtīgai audzēkņa personīgajai un sportiskajai izaugsmei.

 

Nodarbības notiks Zemgales Olimpiskā centrā darba dienu pēcpusdienās un vakaros. Precīzs nodarbību laiks tiks noteikts pēc treniņu grupu nokomplektēšanas un informācija tiks papildināta. 

Ar JFC Viola bērnu komandām strādā treneri Raimonds Aleksandrovs (UEFA A trenera licence) un Eduards Zecmanis (LSPA students). 

Kluba bērnu futbola treniņprocesa metodiku izstrādā un realizē kluba treneru kolektīvs trenera Daiņa Kazakeviča (UEFA PRO trenera licence) vadībā.

 

Visus Jums interesējošos jautājumus lūdzu uzdot e-pastā jfcviola@gmail.com